nhà chờ cho du khách

Khu du lịch Langbiang đưa nhà chờ hiện đại vào hoạt động

Khu nhà chờ hiện đại được xây dựng trên diện tích 850m2 ngay dưới chân núi Langbiang đã chính thức đi vào hoạt động thay thế cho dãy nhà chờ cũ đang xuống cấp.