nhà Con Rồng

Nhà D67 - nơi đưa ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử

Tháng Tư về. Xốn xang nắng mới trải vàng khắp Thành cổ Hà Nội. Chúng tôi đến thăm Nhà Con Rồng tọa lạc ở khu vực từng là Điện Kính Thiên, với cặp rồng đá nổi tiếng đầy dấu tích thời gian của kinh đô Thăng Long xưa. Ngay phía sau Nhà Con Rồng, là Nhà D67. Trong quần thể di tích Thành cổ Hà Nội, đây là hai tòa nhà từng diễn ra những cuộc họp lịch sử đưa ra quyết sách với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.