nguyên nhân học viên trung tâm cai nghiện trốn trại

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại

“Nhiều địa phương vì muốn trong sạch địa bàn đã tìm cách đưa tất cả các em nghiện, sử dụng ma tuý vào cơ sở, dẫn đến tình trạng quá tải. Ví dụ, ở Đồng Nai chỉ nuôi dưỡng được 500-600 em nhưng đã đưa 1.447 em vào đây, trong khi cơ sở vật chất tận dụng từ thời Mỹ nguỵ trở lại, điều kiện ăn ở không đảm bảo” – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TBXH) Đào Ngọc Dung nói.