nguồn tuyển

Gập ghềnh đại học ngoài công lập (bài 2)

Việt Nam hiện có hơn 80 trường ĐH, CĐ ngoài công lập (NCL) với hơn 13.000 giảng viên và hơn 330.000 sinh viên, chiếm 14% quy mô sinh viên của cả nước. Ước tính các trường này gánh đỡ cho ngân sách nhà nước khoảng 50-60 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, phần lớn các trường ĐH NCL hiện nay đều rơi vào tình trạng “sống dở, chết dở” vì không có nguồn tuyển và mâu thuẫn trong nội bộ kéo dài.