nguồn thực phẩm sạch

Người tiêu dùng vẫn còn nghi ngại trước... thực phẩm sạch

Trước thực trạng thực phẩm bẩn đang bủa vây người tiêu dùng (NTD), xu hướng tiêu thụ thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ đang trở thành nhu cầu có thật và gia tăng của NTD. Tuy nhiên, trên thực tế việc cung – cầu vẫn còn nhiều bất cập...

Tập đoàn Sao Mai: Tạo sự khác biệt và tìm “lối đi riêng” đến thành công

Từ năm 2010 đến 2015, Tập đoàn Sao Mai đã có những bước phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20% mỗi năm. Đến cuối năm 2014, Tập đoàn Sao Mai có 12 công ty thành viên với tổng số CBCNV gần 6.000 người, tổng vốn điều lệ khoảng 4.000 tỷ đồng, tổng tài sản theo giá trị chuyển nhượng thị trường khoảng 15.000 tỷ đồng. Những con số này đều cao hơn ít nhất 4 lần so với thời điểm năm 2010.