nguồn tài liệu

Báo chí có quyền đưa thông tin về các vụ án đang điều tra theo nguồn tài liệu của mình

Hỏi: Thông tin liên quan đến các vụ án là một trong những thông tin được người dân đặc biệt quan tâm trên các ấn phẩm báo chí. Xin Báo CAND cho biết, theo quy định của Luật Báo chí 2016, đối với những vụ án đang điều tra, báo chí có quyền thông tin như thế nào? (Như Thảo, TP HCM)