nguồn nước ngầm

Phân loại rác Tiêu chuẩn của văn minh

Phân loại rác, chuyện tưởng “nhỏ như con thỏ”nhưng thực ra lại rất được các nước phát triển xem trọng.

Nguy cơ thiếu nước ngầm ở vùng sông nước

Là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước, ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới tiêu và sinh hoạt, nhất là vùng nông thôn. Nguồn nước ngày càng bị mặn hóa và ô nhiễm. Bên cạnh là tình trạng khai thác nước ngầm tràn lan, vượt khỏi tầm quản lý của ngành chức năng.

Tự khoan giếng gây ô nhiễm nguồn nước

Nhiều giếng đào, giếng khoan từ lâu không sử dụng, bỏ hoang, nhiều hộ dân đã sử dụng những giếng này làm nơi đổ rác sinh hoạt. Đây là một thực tế đáng lo ngại vì chính những giếng bỏ hoang là một trong những nơi đã dẫn đến ô nhiễm nguồn nước ngầm.