người tham gia

IVAC mua bảo hiểm y tế 40 tỷ đồng cho tất cả người tham gia thử nghiệm vaccine Covivac

Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) là đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 đã mua 40 tỷ đồng bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm vaccine Covivac

FutureNet có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép

Thời gian gần đây trên một số trang điện tử này đều đề cập đến việc người tham gia có thể có thêm nguồn thu nhập thụ động trung bình hàng ngàn USD mỗi tháng thông qua mạng xã hội của FutureNet.