người mua sắm trực tuyến

Chất lượng hàng hóa thấp là lo ngại lớn nhất của người mua sắm trực tuyến

Với ưu thế cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ dân số sử dụng Internet ước tính 45%, thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đang là một lĩnh vực hấp dẫn, thu hút nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp và người dân.