người đi làm rừng

Trộm xe máy rồi tháo rời phụ tùng để dễ bề tiêu thụ

Sau khi trộm được xe máy, Tuấn liền tháo rời các phụ tùng để dễ tẩu tán, tiêu thụ nhưng sau đó bị Công an huyện A Lưới bắt giữ.