người dân ven biển Quảng Nam

Lễ hội cầu ngư của ngư dân vùng biển Quảng Nam

Hàng trăm người dân ven biển Quảng Nam tổ chức lễ hội cầu ngư, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa sóng yên biển lặng và đánh bắt trúng nhiều tôm, cá.