người dân ngăn cản

Người dân ngăn cản, khu xử lý rác Đại Hiệp bị “tê liệt”

Do khu chứa và xử lý rác Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chậm đóng cửa, gây ô nhiễm môi trường, thẩm lậu nước thải ra cánh đồng xung quanh ảnh hưởng đến sản xuất của người dân nên người dân đã lập barie ngăn cản, không cho xe chở rác ra vào khu xử lý.