người dân bắt giữ

Bắt nóng hai con nghiện đói thuốc mò ra đường ăn cướp

Với tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân, khi các đối tượng vừa ra tay “ăn hàng” đã bị người dân bắt giữ...