người da màu bị bắn chết

Nước Mỹ chưa hết nỗi lo phân biệt chủng tộc

Nước Mỹ cần phải làm nhiều điều hơn nữa để đối phó và chấm dứt vấn đề phân biệt chủng tộc và bạo hành của cảnh sát.