người Thái

Đi tìm dấu tích phủ Mường Khoòng

Ít ai biết rằng, từ thời Lê trung hưng, trước khi có phủ Chúa Trịnh, phủ Chúa Nguyễn, đã từng có một phủ Mường Khoòng uy nghi của giới quý tộc người Thái tồn tại suốt mấy trăm năm. Hiện tại, nhiều di vật và nền móng của phủ Mường Khoòng vẫn đang được tìm thấy tại rừng Pù Luông (xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa).