ngược đãi động vật

Chuyện lạ thế giới số 236

Ông Michael Ray Hinson, 53 tuổi, ở bang North Carolina, bị cảnh sát hạt New Hanover bắt giữ với cáo buộc các tội danh ngược đãi động vật và bỏ bê không chăm sóc động vật. Hiện ông Hinson được tại ngoại sau khi đóng 4.000 USD (gần 9 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Úc tạm dừng xuất khẩu bò cho Việt Nam vì cáo buộc ngược đãi động vật

Bộ Nông nghiệp Úc đã tạm dừng xuất khẩu bò sống cho 1 doanh nghiệp nhập khẩu ở Hải Phòng, và tiếp tục mở cuộc điều tra toàn diện về tình hình giết mổ bò Úc ở Việt Nam. Nếu động thái này của phía Úc được thực thi thì thị trường thịt bò Úc tại Việt Nam sẽ bị xáo trộn. Đáng nói năm 2015 phía Úc đã từng cảnh báo về việc này.