ngoại giao vaccine

Trung Quốc và Indonesia bắt tay trong chiến dịch "ngoại giao vaccine"

Trung Quốc và Indonesia đã đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống lại COVID-19 trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách củng cố mối quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực thông qua “ngoại giao vaccine”.