nghĩa vụ thuế

Sẽ áp dụng biện pháp “mạnh” với doanh nghiệp chây ì nghĩa vụ thuế

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thu hồi nợ đọng thuế Hà Nội, trong quý I, Cục Thuế TP Hà Nội đã công khai danh sách 284 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là 350,027 tỷ đồng. Sau việc này đã có 75 doanh nghiệp và dự án nộp 9,473 tỷ đồng. 

Nộp thuế điện tử đạt 13.800 tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 2/2015, tại 18 tỉnh, thành phố đã có trên 24.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, tổng số tiền thu vào ngân sách qua cổng thông tin nộp thuế điện tử trên 13.800 tỷ đồng.