nghĩa vụ CAND

Những điểm mới của Luật CAND 2014 và việc triển khai thực hiện1

Báo CAND đã có bài giới thiệu về một số quy định mới về Luật CAND vừa được Quốc hội thông qua. Cuộc phỏng vấn với Đại tá.TS Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – thành viên Ban soạn thảo Luật, Tổ phó Tổ biên tập sau đây tiếp tục nêu rõ những điểm mới của Luật và việc triển khai thực hiện.

Áp dụng các quy định mới của Luật Công an nhân dân từ 1/7/2015130

Kể từ ngày 1/7/2015, Luật Công an nhân dân (được Quốc hội thông qua năm 2014) chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế Luật CAND năm 2005. Luật này có nhiều sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, nghĩa vụ CAND, đặc biệt là quy định về thăng, cấp bậc hàm…