nghỉ giải lao

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút/ngày làm việc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.