nghệ thuật sơn mài

Đưa nghệ thuật sơn mài thành thương hiệu cấp quốc gia

Có lịch sử phát triển lâu đời, nghệ thuật sơn mài Việt Nam gắn liền với sự hình thành của nhiều làng nghề nổi tiếng như Hạ Thái (Hà Nội), Cát Đằng (Nam Định), Tương Bình Hiệp (Bình Dương)… Đến nay, sản phẩm từ nhiều làng nghề truyền thống đã được xuất khẩu ra nước ngoài.

Xây dựng nghệ thuật sơn mài thành thương hiệu quốc gia

Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” nhằm giới thiệu các sản phẩm, tác phẩm sơn mài Việt Nam góp phần xây dựng công nghiệp văn hoá, tạo điều kiện, thúc đẩy sự phát triển các tác phẩm, sản phẩm sơn mài trở thành những sản phẩm hàng hóa độc đáo, mang dấu ấn truyền thống văn hóa Việt Nam, tiêu thụ ở trong nước và quốc tế, dự kiến được triển khai từ năm 2020 đến năm 2030.