nghệ sĩ Yang Sang Hoon

Đánh thức giấc mộng xuân bằng giấy han-ji

Khám phá văn hóa Hàn Quốc qua nghệ thuật giấy han-ji là mục đích chính của triển lãm mang tên “Nghệ thuật han-ji gặp gỡ Việt Nam”, bắt đầu từ 4/4 và kéo dài đến 30/4.