nghành thuế

Ngành thuế cần tiếp tục cải cách, kiện toàn bộ máy

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính và ngành thuế làm sao cắt giảm hơn nữa các thủ tục thuế, rà soát có thể giảm thêm các thủ tục hành chính hay không.