nghành Tuyên giáo

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngành Tuyên giáo An Giang cần tập trung tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trên 4,3 triệu lượt dự thi tìm hiểu về ngành Tuyên giáo trên Vcnet

Ngày 4/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã sơ kết cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)” trên mạng Vcnet. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2015 ).