ngày làm việc đầu tiên

Trung ương ra Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9

Cuối ngày 25-12, Trung ương đã phát đi Thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII