ngày đại lễ

Đảm bảo tốt ANTT trước và trong ngày đại lễ

Tình hình an ninh, trật tự trên toàn quốc, tại các địa bàn trọng điểm, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong trong đêm 30/4 và ngày 1/5 được đảm bảo tốt, không xảy ra các vụ việc phức tạp.