ngập thành sông

Mưa lớn, nhiều đường phố Huế ngập thành sông

Mưa lớn kèm theo hệ thống thoát nước yếu đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Huế bị ngập nặng, có nơi bị ngập úng cục bộ từ 0,5 đến 0,7m.