ngành cơ khí

Ngành cơ khí sống dở chết dở vì sao?

Như một phát biểu đầy trăn trở của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trước Quốc hội về việc nền tảng sản xuất của đất nước đang mất dần đi, nhiều chuyên gia và những người làm chính sách cũng băn khoăn về sự biến mất của các DN cơ khí tại các địa phương sau khi cổ phần hoá.