ngân sách tỉnh

Công khai ngân sách tỉnh: 50% tỉnh, thành vẫn “minh bạch thấp”

Đây là kết quả được công bố tại báo cáo Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (viết tắt theo tiếng Anh là POBI), được Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện, công bố sáng 12-6.