ngân sách hỗ trợ

Đảng và Nhà nước luôn có chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công

Chiều 22-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ học tập cho sinh viên nghèo người dân tộc thiểu số

Bộ Tài chính vừa thống nhất bổ sung dự toán năm 2016 của Bộ Nội vụ để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo với kinh phí là 7,038 tỷ đồng.