ngân sách dự phòng Trung ương

Khắc phục hạn hán, Chính phủ hỗ trợ gần 120 tỉ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt hỗ trợ 117,7 tỉ đồng từ ngân sách dự phòng Trung ương cho 11 địa phương để khắc phục hậu quả hạn hán vụ hè thu năm 2014.