ngân sách cứu trợ

Hong Kong phát 15 tỷ USD tiền mặt cho người dân giữa tâm bão Covid-19

Gói ngân sách cứu trợ trị giá 120 tỷ HKD (15 tỷ USD) vừa được công bố gấp đôi so với năm ngoái, và là gói chi tiêu ngân sách lớn nhất trong một thập niên của Hong Kong.