ngăn phòng

Thuê căn hộ cao cấp chia phòng cho con nghiện phê ma túy

Tùng thuê căn hộ cao cấp với giá 2.500USD/ tháng sau đó chia phòng gắn dàn âm thanh, đèn để cho các con nghiện thuê với giá 2,5-3 triệu đêm để các con nghiện phê ma túy...