ngăn ngừa lây lan dịch

Công an huyện miền núi Đông Giang tích cực tham gia phòng chống dịch

Bên cạnh việc cử lực lượng tích cực tham gia các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Đông Giang còn phối hợp với cơ quan Quân sự huyện đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực cách ly tập trung huyện và cùng với các đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch.