ngặn chặn thuê bao

Siết chặt quản lý với thuê bao trả trước để chặn tin nhắn rác

Sở Thông tin - Truyền Thông TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, xử phạt đối với hơn 610 điểm đăng ký thông tin thuê bao và điểm phân phối SIM.