ngâm rượu hổ

Phạt người mua hổ ngâm rượu làm quà biếu 75 triệu đồng

Ông Võ Anh Huy khai nhận, hai con hổ này được ông mua về ngâm rượu để biếu và sử dụng.