nền tảng số

Xây dựng nền tảng số giúp doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước làm việc từ xa hiệu quả

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp; Nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển đổi mô hình từ làm việc truyền thống sang làm việc từ xa. Tuy nhiên, do mô hình và văn hóa làm việc từ xa còn tương đối mới tại Việt Nam nên để làm việc từ xa vẫn đạt hiệu suất cao là không hề đơn giản...