ném sơn mắm tôm

Khủng bố tinh thần bằng sơn và mắm tôm lúc nửa đêm

Gia đình anh Hải hoang mang lo lắng vì bị các đối tượng lạ mặt liên tiếp ném sơn và mắm tôm vào nhà khủng bố tinh thần...