nắp capô

Khởi tố lái xe Mazda hất cảnh sát lên nắp ca pô

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 tháng lái xe Mazda hất cảnh sát lên nắp capô trên địa bàn phường Dịch Vọng.

Lĩnh 10 năm tù vì hất cảnh sát trên nắp capô

Đồng chí Tuấn yêu cầu Đoàn xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Đoàn không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe vượt lên phía trước và đâm thẳng đầu xe vào người đồng chí Tuấn.