nắng nóng bất thường

Lợi thì có lợi

Khí hậu miền Nam thường có 2 mùa: mùa nắng và mùa mưa. Nhưng không hiểu sao, năm nay trời lại nắng nóng bất thường, thành ra miền Nam chỉ có 2 mùa là mùa nắng và mùa nắng hơn!