nâng mức cảnh báo phòng chống dịch

Quảng Nam tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 tại nhiều địa phương

Yêu cầu các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 16, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.