năng lượng tái tạo

Nên khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện

Ngày 27-11 tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam phối hợp một số đơn vị tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Năng lượng tái tạo tại Việt Nam – Từ chính sách tới thực tiễn”.


Khuyến nghị nâng giá bán điện mặt trời lên 15 cent/kWh

Thị trường năng lượng tái tạo của Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn và cần có chính sách đúng đắn để thực hiện những cam kết và tối ưu hoá lợi ích từ năng lượng tái tạo.