năng lực lãnh đạo

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

Ngay từ những ngày đầu năm 2015, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã và đang tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước và việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị CAND và QĐND

Ngày 15-6, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (18/6/1981 -18/6/2016), Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân và Quân đội nhân dân”.

Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho gần 100 cán bộ nữ

Ngày 9-10, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra lớp Tập huấn nâng cao năng lực nữ lãnh đạo quản lý Bộ, ngành Trung ương năm 2017, do Bộ Nội Vụ tổ chức. Gần 100 nữ lãnh đạo, nhà quản lý cấp Bộ - Ngành Trung ương tham dự lớp tập huấn.