nâng cao vị thế

Đi tìm vị thế mới

Giải vô địch Muay trẻ và vô địch toàn quốc 2020 mới kết thúc tại Vĩnh Phúc ngày 13/10 đã thêm một lần chứng tỏ sự phát triển của bộ môn võ mới du nhập vào Việt Nam hơn chục năm nay này. Rõ ràng, môn võ này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, và có thể đạt vị thế mới khi đã có sự xã hội hóa sâu rộng hơn trước đây.

Việt Nam với 40 năm gia nhập Liên hợp quốc

Chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20-9-1977, đến nay, sau 40 năm, quan hệ của Việt Nam với LHQ phát triển vượt bậc trên tất cả các phương diện và nhiều cấp độ khác nhau. Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế của mình, góp phần quan trọng trong việc duy trì nền hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới.