nâng cao trình độ chuyên môn

Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an

Ngày 15-12, sau khi chọn ra được 6 kíp kỹ thuật xuất sắc trong 17 kíp tham gia, Bệnh viên Y học cổ truyền Bộ Công an đã tổ chức vòng chung kết Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ.