nâng cao hiệu quả chữa cháy

Nâng cao hiệu quả chữa cháy trong tình hình hiện nay

Ngày 26/6, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.