nâng cao chất lượng đào tạo

Nâng cao hiệu quả đào tạo lực lượng Kỹ thuật hình sự trong tình hình mới

Ngày 9-12, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả đào tạo lực lượng Kỹ thuật hình sự trong tình hình mới - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế”.