nặng 5kg

Thả rùa nằm trong sách đỏ nặng 5kg về biển

Cá thể rùa biển thuộc loài đồi mồi này thuộc nhóm 1B, tên khoa học là Eretmochelis imbricata; được liệt vào danh sách động vật hoang dã đang nguy cấp, nằm trong Sách đỏ Việt Nam.