nam thanh niên chưa vợ

Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự vẫn trong đêm

Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi chỉ còn lại chiếc xe máy và 1 ĐTDĐ nhưng không thấy nam thanh niên nên mọi người đã tổ chức lực lượng tìm kiếm.