năm học 2020-2021

TP Hồ Chí Minh tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 - 2021

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/7.

Thông báo tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2020 - 20211

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.